Roel Takes                      

KONINKLIJKE MARINE

 

STAND/RANG

Op 1 april 1985 ben ik als (dienstplichtig) matroos der derde klasse Logistieke Dienst Administratie Zeemilicien (MATR 3 LDA ZM) opgekomen bij de Koninklijke marine. Daarna ben ik nog bevorderd tot MATR 2 LDA ZM en per 1 januari 1986 tot MATR 1 LDA ZM. Bij aanvang van mijn Voortgezette Vakopleiding ben ik MATR 1 LDA KV geworden en toen startte mijn kortverband contract.

Per 23 mei 1987 mocht ik onderofficier worden in de rang van Korporaal Logistieke Dienst (KPLLD KV). Ik had het geluk dat ik in augustus 1989 een HBO-opleiding mocht gaan volgen en werd mijn contract omgezet naar een onbepaalde tijd contract, mijn rang werd toen omgezet tot Korporaal Logistieke Dienst Administratie (KPLLDA).

Na het behalen van mijn tweede HBO-diploma in februari 1996 werd ik bevorderd tot officier, in de rang van Luitenant ter zee van Administratie der tweede klasse (LTZA 2).

Toen ik voor een tweede maal een functie van Toegevoegd Hoofd Logistieke Dienst (OGHLD) aan boord van een schip mocht gaan vervullen, in 1997 aan boord van het toenmalig Hr.Ms. Tromp, werd ik bevorderd tot Luitenant ter zee van Administratie der tweede klasse Oudste Categorie (LTZA 2 OC).

In augustus 2002 werd ik Hoofd Logistieke Dienst (HLD) aan boord van de toenmalige Hr.Ms. Van Nes onder gelijktijdige bevordering tot Luitenant ter zee van Administratie der eerste klasse (LTZA 1).

Later werd de korpsaanduiding veranderd van Administratie in Logistieke Dienst. Mijn rang werd vervolgens Luitenant ter zee der eerste klasse Logistieke Dienst (LTZ 1 (LD)).

In het najaar 2014 kreeg ik de functie van Dedicated Controller voor de Directie Personeel & Bedrijfsvoering, onder gelijktijdige bevordering tot Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst (KLTZ (LD)).

 

 

PLAATSINGEN

Ik heb op de volgende eenheden gewerkt, incl. opleidingen.

* SEMMV, MKWD, Den Helder (opleiding)

* LOGSCHOOL, MKAD, Amsterdam (opleiding)

* SNBCDBV, MKWD, Den Helder (opleiding)

* CZMNED, Den Helder (stafbureau Onderwijs)

* LOGSCHOOL, MKAD, Amsterdam (opleiding)

* SNBCDBV, MKWD, Den Helder (opleiding)

* SMVBO, MKERF, Den Helder (opleiding)

* CZMNED, Den Helder (stafbureau Onderwijs)

* ICKM, den Helder (stage)

* DPKM, Den Haag (opleidngen)

* LOGSCHOOL/PCGOK, Amsterdam (opleidingen)

* ICKM, Den Helder (schrijven VVKM, interne controle)

* KIM, Den Helder (opleiding)

* VNES (OGHLD)

* HKKMARNS, Rotterdam (PH-FEZ/H-BAB)

* TRMP (OGHLD)

* ICKM, Den Helder (interne controle, ploegleider)

* LOGSCHOOL, Amsterdam (opleidingen)

* VICCZMNED, Den Helder (verbijzonderde interne controle, ploegleider, PH-ICKM)

* KIM, Den Helder (Plv Controller/H-FEZ)

* VNES (HLD)

* MARSTAF/MEDG/MODG, Den Haag (plv/wnd C-MEDG, plv/wnd H-MODG, Controller MODG, wnd controller MARSTAF, HAD MEDG)

* DP&C, Den Helder (plv. controller DP&C, H-FEZ DP&C)

* OTCLOG, Soesterberg (opleidingen)

* DP&C, Den Helder (accountmanager DOPS)

* KIM, Den Helder (universitair docent, wnd Korpshoofd A)

* DP&C, Den Helder (accountmanager DOPS)

* DOPS, Den Helder (wnd controller DOPS, H-FEZ DOPS)

* F&C, Den Helder (dedicated controller DP&BV)

* DMI/MAROST/MBDH, Den Helder (commandant Marinebasis Den Helder)

 

De Koninklijke marine is te vinden op:

 

(c) 2020 Roel Takes