Roel Takes                      

 

SCHAGEN MIDMID

 

 

Voluit: Buurtcomité Schagen MidMid

 

Functie   : Voorzitter

Vanaf      : oktober 1994

Tot          : december 1996

 

In de tijd dat we nog in de Kanaalstraat woonden waren de oudste twee kinderen nog klein. De buurt kende geen speelplek voor de kinderen, die dus noodgedwongen op de straat speelden. Dit was zeker niet veilig. Er gebeurde nogal wat. Zo was er eens een kind door een auto op de stoep geschept. Naast verkeersveiligheid was het gevoel van algemene veiligheid in de buurt ook laag. Slechte verlichting, veel zwerfvuil en te weinig vuilnisbakken langs de wegen, etc.

 

Samen met enkele buren  hebben we dit besproken en heb ik het voortouw genomen om een buurtcomité op te richten, met als doel de buurt te verbeteren. In het eerste overleg ben ik ook als voorzitter naar voren geschoven en verkozen. Een buurtcomité zet meer kracht bij in de communicatie met de gemeente. Samen met de bestuursleden hebben we verschillende raads- en commissievergaderingen bezocht. Deze bezoekjes gaven gelegenheid om de raads- en commissieleden persoonlijk te spreken. In de buurt hebben we een inventarisatie gehouden, om beeld te vormen aan welke verbeteringen er behoefte was. Dit hebben we met de gemeente en de gemeenteraad gecommuniceerd.

 

Een van de activiteiten was de organisatie van een buurtspeeldag, waarbij we het voltallige college van burgermeester en wethouders en gemeenteraad hadden uitgenodigd. Door sponsoring is deze dag voor de kinderen en andere buurtbewoners een geslaagde dag geworden. Veel college- en raadsleden hebben toen onze buurt bezocht. Tijdens rondleidingen door de buurt hebben we als buurtcomité een goed beeld kunnen geven.

 

Het resultaat mocht er zijn. Binnen anderhalf jaar na oprichting van het buurtcomité hebben we alle doelstellingen gehaald. Er kwam een goed en veilig speelplek voor de kinderen, de verlichting werd verbeterd, prullenbakken werden geplaatst en enkele straten werden heringericht. Een van de randvoorwaarden van de gemeente was dat we als buurt meehielpen met de werkzaamheden voor de speelplek. Op 1 september 1996 is de speeltuin feestelijk geopend.

 

 

(c) 2020 Roel Takes