Roel Takes                      

VVD, AFDELING SCHAGEN 

 

Voluit: Volkspartij voor Vrede en democratie, afdeling Schagen

 

VERKIEZINGEN

In maart 2005 ben ik door het toenmalig bestuurslid dhr. Ab Baron gevraagd om mij verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Omdat we pas 2 maanden weer in Schagen zijn komen wonen, heb ik wel getwijfeld. Gedurende de periode dat we in Heerhugowaard hebben gewoond ben ik wel op de hoogte gebleven wat er in Schagen gebeurde en gedurende die periode heb ik ook contact gehouden met de oud-wethouder en toenmalig fractielid dhr. Ad van de Pauvort heb ik mij opgegeven als kandidaat op de verkiezingslijst. In november 2006 is in een ledenvergadering de kieslijst voor de VVD afdeling Schagen vastgesteld. Ik kwam op plaats 6, een verkiesbare plaats. Helaas met de verkiezingen net niet in de raad, maar binnen twee maanden na de verkiezingen was het toch zover.

 

Twee dagen na de verkiezingen van 2006 kreeg ik te horen dat ik voor defensie op missie moest, van oktober 2006 tot april 2007. Gedurende deze periode ben ik terug getreden als raadslid. Na terugkomst werd ik weer geïnstalleerd als raadslid. Toentertijd bestond de vervangingsregeling nog niet, waarbij je lid van de gemeenteraad blijft en  je wordt vervangen.

 

Bij de verkiezingen van 2010 ben ik direct herkozen.

 

De verkiezingen van november 2012, waren bijzonder. De gemeente Schagen fuseerde met de toenmalige gemeentes Harenkarspel en Zijpe. De nieuwe gemeente Schagen startte op 1 januari 2013. Helaas werd ik toen net niet herkozen, eerste "reserve". Enkele maanden na de start van de nieuwe raad, werd ik toch nog geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

 

Bij de verkiezingen van 2018 stond ik op plaats 3 en we verkregen 4 zetels. Toch kwam ik niet terug in de gemeenteraad, omdat er twee partijgenoten met voorkeursstemmen voor mij kwamen. Wederom werd ik eerste reserve.

 

 

COMMISSIES

Gedurende de periode mei 2006 t/m de verkiezingen van maart 2018 ben ik lid geweest van de raadscommissies Samenlevingszaken, Grondgebied Zaken, Algemene Zaken en Bestuur. Ook ben ik lid geweest van de Auditcommissie.

 

 

WEBSITE

De VVD afdeling Schagen is na het ontstaan van de fusiegemeente Schagen gefuseerd met de afdeling Den Helder tot het Lokaal Netwerk VVD Den Helder-Schagen, en is te vinden op:

Website VVD afdeling Schagen

 

(c) 2020 Roel Takes